Working Hunter Pony

Working Hunter Pony (WHP) třídy jsou SVT, které vycházejí z honebního ježdění. Součástí honebního ježdění je překonávání přírodních skoků, proto se WHP třídy skládají ze dvou fází. V první, skokové, fázi překonává dvojice určitý počet překážek, které by měly být „přírodního“ charakteru. Posuzovatel zde chce vidět ochotného a spolupracujícího koně / ponyho, který překonává překážky pozorně, ochotně, v živém, pravidelném a kontrolovaném tempu. Druhá fáze sestává z jezdecké části a předvedení na ruce. Posuzovatel zde hodnotí exteriér koně, mechaniku pohybu, jezdecký výkon a ovladatelnost. Důležitý je i celkový soulad trojice a dobrá kondice koně (nadváha je zde výrazným handicapem).

 

Foto: Gabriela Rotová

TOPlist