23.- 24.3.2019 - Vozatajské soustředění s panem Ladislavem Jirgalou

Soustředění organizované ACHMK ve spolupráci s NPS proběhne v prostorách JK Opřetice.

Soustředění povede lektor pan Ladislav Jirgala, který nejen několikanásobným účastníkem mistrovství světa, několikanásobným účastníkem a především vítězem mistrovství ČR v jedno, dvoj i čtyřspřeží a vítězem Světového poháru dvojspřeží 2002, ale rovněž velmi úspěšným trenérem. Mezi jeho největší trenérské úspěchy nepochybně patří vítězství jeho syna Marka v Alpsko-Dunajském poháru v Saumuru (neoficiální mistrovství Evropy).

Akce bude v sobotu zahájena cca dvouhodinovou teoretickou částí, kde si řekneme základní informace k postrojům a zapřahání. Dále bude následovat praktická část, kde budou v jednom lotu maximálně dvě spřežení. V neděli bude pouze praktická část.

Soustředění je možné se účastník aktivně (se spřežením), nebo pouze jako divák.

Na akci je možno zakoupit dárkové poukázky!!!

Cena za dvoudenní soustředění (při účasti pouze jeden den se cena nekrátí):

Pro členy ACHMK a NPS:

divák: 400 Kč / 2 dny

vozataj: 1000 Kč / 2 dny / 1 koně

Pro nečleny ACHMK a NPS:

divák: 600 Kč / 2 dny

vozataj: 1500 Kč / 2 dny / 1 koně.

několikanásobný účastník mistrovství světa, několika násobný účastník a především vítěz mistrovství ČR v jedno, dvoj i čtyřspřeží!
Vítěz Světového poháru dvojspřeží 2002
Velké úspěchy má také se svými svěřenci, které trénuje. Snad největším trenérským úspěchem - kdy syn Marek vyhrál za jeho pomoci Alpsko Dunajský pohár ve francouzském Saumuru, tzv. neoficiální mistrovství Evropy.
Nyní je "dědovo" velkou nástupkyní a chloubou vnučka Adélka, které pomáhal trénovat nejen klisničky minihorse a shetland pony ale nyní i velmi úspěšně valacha welsh pony.

Více zde: https://www.achmk.cz/products/vozatajsky-seminar-soustredeni-s-ladislavem-jirgalou/?fbclid=IwAR24a-h-A6WBYcLPNRtNshGcGRcf2kGXCRXO2uUnLw4BAR4HLcvqQUFKAXE

Uzávěrka přihlášek 3.3.2019

V areálu je možné ustájení, které je nutno objednat zvlášť u Ing. Andrey Grünthalové - 777518213.

Více informací naleznete na stránkách ACHMK.

Kapacita soustředění pro vozataje je omezená, posílejte prosím své přihlášky včas.

30.-31.3.2019 - Zaměřeno na drezuru a úlohu NPS 2019 s Ing. Michaelou Pavlisovou

NPS ve spolupráci se stájí U ryzáčka pořádají seminář zaměřený na základy drezurní práce a absolvování úlohy NPS 2019, která bude vypisována na vybraných akcích v roce 2019.

Lektorkou je paní Ing. Michaela Pavlisová, která se dlouhodobě věnuje drezurní přípravě pony jezdců a jezdců v kategorii děti a junioři. Její svěřenci se účastní MČR pony, MČR drezura, zahraničních i mezinárodních závodů.

Seminář je dvoudenní, účastníci budou rozdělení do lotů po dvojicích. Délka tréninkové lekce je  45-60 minut. Z tréninku bude pořízen videozáznam, který bude ve večerních hodinách konzultován s lektorkou.

Cena: (tréninková hodina v sobotu a v neděli, ustájení sobota / neděle, konzultace videozáznamu)

Pro členy NPS: 1200 Kč / 2 dny / 1 koně

Pro nečleny NPS: 1400 Kč / 2 dny / 1 koně

Propozice jsou k dispozici ZDE.

Kapacita soustředění byla naplněna. V případě zájmu Vás můžeme evidovat jako náhradníky, pokud by se náhodou uvolnilo místo. Žádost prosím zašlete na e-mail prihlaska.vystava@seznam.cz .

Tento e-mail slouží zároveň i pro Vaše případné dotazy.

 

13.4.2019 - Veřejný trénink: Speciální výstavní třídy 2019 v praxi

Jízdárna Lhota ve spolupráci s Jezdeckým klubem dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem / Stará Boleslav a Národní pony společností Vás zvou na veřejný trénink zaměřený na speciální výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Junior Ridden, Open Ridden a Working Hunter Pony. Akce proběhne v prostorách Jízdárny Lhota, Lhota u Staré Boleslavi.

Školitelky: Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová a Klára Voctářová

Přihláška je k dispozici ZDE.

Kontaktní osoba: Rafífa Hamoudová - prihlaska.vystava@seznam.cz

14.4.2019 - Zaměřeno na jízdy zručnosti s vodičem, jízdy zručnosti na oprati a traily na ruce

Jízdárna Lhota ve spolupráci s Jezdeckým klubem dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem / Stará Boleslav a Národní pony společností Vás zvou na veřejný trénink zaměřený na správné překonávání překážek, které se vyskytují v jízdách zručnosti s vodičem. v jízdě zručnosti na oprati a v trailu na ruce.

Školitelky: Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová a Klára Voctářová

Kontaktní osoba: Rafífa Hamoudová - prihlaska.vystava@seznam.cz

Na akci je zvýhodněné zápisné pro členy NPS

Přihláška je k dispozici ZDE.

(informace k členství v NPS naleznete ZDE)

27.4.2019 - Problematika chovu vybraných MM plemen a MMPBr a jejich příprava a úprava na výstavy. Zaměřeno na velšská plemena a shetlandské pony

Pořádá Národní pony společnost ve spolupráci s Jízdárnou Lhota. Seminář proběhne dne 27.4.2019 od 10:00 v místní klubovně.

Určeno pro účastníky vzdělávacího programu NPS Mladý posuzovatel a pro všechny zájemce o chov a vystavování výše uvedených plemen. Seznámíme se s plemennými standardy, povíme si něco o typové variabilitě, ukážeme si vhodné i nevhodné úpravy exteriéru koně a vysvětlíme si, co je správná výstavní kondice a jak jí docílit.

Školitelky: Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová

Místo konání: Jízdárna Lhota

Kontaktní osoba: Rafífa Hamoudová - prihlaska.vystava@seznam.cz

Na akci je zvýhodněné zápisné pro členy NPS

(informace k členství v NPS naleznete ZDE)

Cena pro Mladé posuzovatele: 100 Kč

Cena pro členy NPS 200 Kč

Cena pro nečleny NPS 500 Kč

Zápisné zašlete na účet NPS č. 2801331271/2010. Variabilní symbol je 2704+členské číslo, pro nečleny NPS 270400

Přihlášku obsahující jméno a přijmení zašlete společně s potvrzením o zaplacení na e-mail prihlaska.vystava@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek 20.4.2019

 

5.-7.7.2019 Letní kemp NPS

Potkáváme se všichni výstavách, ale tam je velmi často vše v poklusu a není moc času, aby se děti více seznámily a dospěli si popovídali. Na Jízdárně Lhota proto vymysleli velmi sympatický projekt, v rámci kterého bychom toto mohli napravit a zároveň se věnovat práci s koňmi, která nás všechny baví.

Letní kemp NPS proběhne na Jízdárně Lhota. Jeho náplní budou pro ty nejmenší a jejich rodiče tréninky speciálek a/nebo jezdeckých her (zábavnou formou), pro juniory připravíme trénink speciálek, případně skokový trénink. Zbytek času bychom mohli věnovat procházkám s koňmi na ruce (vyjížďkám) po okolí, večer pak opékání buřtů a popovídání si.

Více informací na lewingerova@npsinfo.cz