Upozornění pro účastníky: Do skupiny Mountain and Moorland plemen (MM plemen) patří následující plemena: Shetlandský pony, Velšská plemena pony a cob, Dartmoorský pony, Exmoorský pony, Fellský pony, Connemara, New Forest pony, Daleský pony a Highlandský pony.

Pokud je v propozicích akce uvedeno, že je otevřena pro MM plemena, můžete se účastnit s příslušníky všech výše uvedených plemen, kteří jsou zapsaní v plemenných knihách.

Většina akcí je otevřena i pro příslušníky ostatních nativních britských plemen (Irské coby, Shire Horse, Clydesdale, Drum Horse). Informace naleznete vždy v propozicích akce.

22.-23.6.2019 - Velká cena Cavalletto - Opřetice

Akci pořádá ACHMK ve spolupráci s NPS a jejím generálním partnerem jsou jezdecké potřeby Cavalletto. Na této dvoudenní akci budou vypsány výstavní třídy na ruce, speciální výstavní třídy a sportovní soutěže.

Na akci bude vypsáno i 3. kolo NPS Lead Rein poháru a NPS šampionáty: FRŠ, JRŠ, ORŠ a Cavalletto Vozatajský Šampionát.

Na akci bude zvýhodněné startovné pro členy ACHMK a NPS.

Startovné pro členy ACHMK a NPS 200 Kč / start

Startovné pro nečleny ACHMK a NPS 300 Kč / start

Posuzovatelka: paní Barbara Taylor - Evans, Velká Británie

Fotograf: pan Viktor Král

Propozice jsou k dispozici ZDE

Přihláška je k dispozici ZDE

Vyplněnou přihlášku zašlete společně s potvrzením o zaplacení startovného, na mail prihlaska.vystava@seznam.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY: V sobotu večer je na programu beseda (a promítání) s naším předním fotografem koní panem Daliborem Gregorem, který je autorem mnoha fotoknih o různých plemenech koní. Téma besedy bude "Putování Evropou za fotografováním koní".

10.-11.8.2019 - Národní výstava NPS 2019

Akce se bude konat na Jízdárně Lhota.

Součástí akce budou výstavní třídy na ruce, dále 4. kolo NPS Lead Rein poháru, NPS FRŠ, JRŠ a ORŠ a Cavalletto vozatajského šampionátu a další sportovní třídy.

Posuzovatelka: paní Lorraine Clynes Thomas, hřebčín Cheshmere, Velká Británie (panel Mountain and Moorland NPS a panel WPCS)

Na akci bude zvýhodněné startovné pro členy NPS

Propozice jsou k dispozici ZDE

Přihláška je k dispozici ZDE.

Uzávěrka přihlášek 22.7.2019

Přihlášky společně s potvrzením o zaplacení startovného zasílejte na adresu prihlaska.vystava@seznam.cz. Tento mail zároveň slouží k případným dotazům.

7.9.2019 - Working Hunter Show 2019

Akce proběhne na Jízdárně Lhota a její součástí budou speciální výstavní třídy a sportovní soutěže. Součástí bude 5. kolo NPS LRP, NPS FRŠ, NPS JRŠ, NPS ORŠ a NPS CVŠ.

Na akci budou vyhlášeni šampioni a vícešampioni následujících NPS seriálových soutěží: NPS First Ridden Šampionátu, NPS Junior Ridden Šampionátu, NPS Open Ridden Šampionátu, NPS Working Hunter Pony Šampionátu - Ceny Jízdárny Lhota a Cavalletto Vozatajského Šampionátu.

Posuzovatelka: paní Fiona Cabrol, Velká Británie.

Fotograf: pan Viktor Král

Na akci bude zvýhodněné startovné pro členy NPS.

22.9.2019 - II. Národní šampionát speciálních výstavních tříd a finále Lead Rein poháru 2019

Pořádá Národní pony společnost, z.s. ve spolupráci s ASCHK ČR a výstavištěm Lysá nad Labem.

Akce proběhne na výstavišti Lysá nad Labem v rámci výstavy Kůň 2019. Součástí budou speciální výstavní třídy a sportovní soutěže. Bude zde udělena i cena ASCHK ČR pro nejlepšího Mladého vystavovatele.

Posuzovatelka: paní Jacqueline Beatham, Velká Británie

Fotograf: pan Viktor Král

Na akci bude zvýhodněné startovné pro členy NPS.

(Informace ke členství v NPS naleznete ZDE)

Startovné pro členy NPS 250 Kč / start

Startovné pro nečleny NPS 350 Kč / start

Propozice jsou k dispozici ZDE

Přihláška je k dispozici ZDE

Uzávěrka přihlášek 2.9.2019

16.5.2020 - IV. šampionát nativních britských plemen - Jízdárna Lhota

Na šampionátu pořádaném Jízdárnou Lhota ve spolupráci s NPS budou vypsány SVT a sportovní soutěže.

Posuzovatelka: paní Amanda Gomersall, Velká Británie

5.9.2020 - Working Hunter Show 2020 - Jízdárna Lhota

Akcí pořádá Jízdárna Lhota ve spolupráci s NPS. Součástí akce budou výstavní třídy na ruce, spciální výstavní třídy a sportovní soutěže.

Posuzovatelé: paní Anna Stevens a pan Robert Parker-Jones, Velká Británie