23.7.2022 - Sportovní den NPS

Na akci budou vypsány vozatajské a sportovní soutěže včetně NPS Cavalletto vozatajského šampionátu a NPS NAES trail šampionátu.

Na akci je zvýhodněné startovné pro členy NPS a ACHMK

Propozice jsou k dispozici ZDE

Přihláška je k dispozici ZDE

Uzávěrka přihlášek 7.7.2022

30.7.2022 - Working Hunter Show 2022

Akce proběhne na Jízdárně Lhota. Její součástí budou speciální výstavní třídy a sportovní soutěže

Posuzovatelka:ZMĚNA - Paní Iveta Lewingerová

Na akci je zvýhodněné startovné pro členy NPS a ACHMK

Startovné: 250 Kč / start pro členy NPS, CACP a ACHMK, 350 Kč / start pro nečleny NPS, CACP a ACHMK.

Propozice jsou k dispozici ZDE

Přihláška je k dispozici ZDE

Uzávěrka přihlášek 7.7.2022

3.-4.9.2022 - Národní výstava NPS 2022

Akce proběhne v JK Opřetice. Součástí akce budou výstavní třídy na ruce, speciální výstavní třídy a ostatní soutěže

Posuzovatelka: paní Amanda Gomersall, Velké Británie (panel NPS, BCPS a BSPS)

Na akci je zvýhodněné startovné pro členy NPS a ACHMK

Startovné: 250 Kč / start pro členy NPS, CACP a ACHMK, 350 Kč / start pro nečleny NPS, CACP a ACHMK.

Propozice budou k dispozici ZDE

Přihláška bude k dispozici ZDE