Česká Asociace Connemara Pony, z.s.
Přihláška - druh členství: Ostatní člen

 

Jméno
Příjmení
Titul
Datum narození
Název společnosti
Adresa (ulice, č.p., město, PSČ)
Doručovací adresa (pokud je odlišná od výše uvedené adresy)
Telefon
E-mail

Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů dle platného GDPR vnitřního předpisu pro interní potřeby České Asociace Connemara Pony, z.s. a pro informační účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679.

Vyjádření souhlasu
 

Zápisné je jednorázové ve výši 500 Kč / člen

Roční členský příspěvek: 

  • 500 Kč / člen

Ostatní členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem spolku a úhradou zápisného a členského příspěvku pro daný rok. Na schválení členství není právní nárok.

Zaplacením příspěvku vyjadřujete souhlas se stanovami České Asociace Connemara Pony, z.s. a s pravidly schválenými společností.