Vítáme Vás na stránkách věnovaných Speciálním Výstavním Třídám

Speciální výstavní třídy (SVT) jdou dnes již nedílnou součástí všech velkých chovatelských akcí. Nelze na ně pohlížet jako na jiné klasické disciplíny (parkur, drezura), protože zde vždy do celkového hodnocení promlouvá vedle výkonu i kvalita samotného zvířete. Speciální výstavní třídy jsou jakýmsi logickým pokračováním klasických chovatelských tříd na ruce, neboť každému z chovatelů je jasné, že je důležité chovat zvířata nejen krásná, ale i pracovně využitelná. V klasických chovatelských třídách posuzovatel hodnotí každého jedince podle toho, nakolik odpovídá danému plemennému standartu. Ve speciálních výstavních třídách tento aspekt tvoří jen polovinu známky a druhou polovinou je zhodnocen jeho výkon.

Speciální výstavní třídy mohou mít mnoho podob, které se zemi od země v různých věcech odlišují, ale společné kořeny mají ve Velké Británii. Jedná se především o jezdecké a zápřahové třídy v anglickém stylu. Tyto soutěže pamatují také na naše nejmenší a poskytují jim kvalitní jezdecké začátky. Vzhledem k propracovanému systému a promyšlenému odstupňování soutěží umožňují zapojení všech věkových kategorií jezdců, od tříletých dětí až po dospělé.

V České republice se propagaci speciálních výstavních tříd intenzivně věnuje Národní pony společnost, která má kompletní pravidla pro tyto třídy a pod její záštitou se koná většina seriálových soutěží v ČR.

Foto: p.Gabriela Rotová