4.-6.7.2020 Letní kemp NPS - Jízdárna Lhota

Národní pony společnost ve spolupráci s Jízdárnou Lhota pro Vás připravují druhý ročník Letního kempu NPS. Jeho náplní budou pro ty nejmenší a jejich rodiče tréninky speciálek a/nebo jezdeckých her (zábavnou formou), pro juniory připravíme trénink speciálek, případně skokový trénink. Zbytek času bychom mohli věnovat procházkám s koňmi na ruce (vyjížďkám) po okolí, večer pak opékání buřtů a popovídání si.

Letní kemp bude - stejně jak v minulém roce - pouze pro členy NPS.

6. 2020 - Vozatajský seminář s panem Ladislavem Jirgalou

Akci pořádá ACHMK ve spolupráci s NPS a je určena pro začínající i pokročilé vozataje.

 

6.6.2020 - Vozatajské soustředění s panem Janem Jelínkem - Jízdárna Lhota

Národní pony společnost a Jízdárna Lhota Vás zvou vozatajské soustředění určené pro děti, juniory i dospělé. Soustředění povede pan Jan Jelínek, který jako jediný z českých vozatajů absolvoval náročný vzdělávací program německé jezdecké federace u mistra opratí pana Michaela Quinklera zakončený zkouškou a stal se kvalifikovaným učitelem jízdy se spřežením. Po návratu z Německa se účastnil, jako vozataj, národních i mezinárodních soutěží s různými typy spřežení (jednospřeží, dvojspřeží i čtyřspřeží). Účastnil se mimo jiné u mistrovství světa jednospřeží v italském Pratoni del Vivaro v roce 2010. V současné době se věnuje především trenérské práci, kde je jeho velkým úspěchem účast paní Markéty Jelínkové na MS jednospřeží v holandském Kronenbergu.

6.6.2020 - vzděláváme se a trénujeme s NPS

Národní pony společnost ve spolupráci s Jízdárnou Lhota pro Vás připravují jarní veřejné tréninky zaměřené na speciální výstavní třídy.

22.2.2020 - Reprodukční problematika u koní II.

Pořádá ACHMK za podpory NPS a jezdeckých potřeb Cavalletto.

Přednášející: paní Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

Témata semináře:

  • způsoby připouštění – výhody a nevýhody jednotlivých metod
  • připouštění rizikových klisen
  • kontrola a možnost ovlivnění rizikové gravidity

22.2.2020 - Klasické zápřeže s panem Milanem Novákem

Pořádá ACHMK za podpory NPS a jezdeckých potřeb Cavalletto.

Přednášející: pan Milan Novák, člen správní rady Společnosti přátel klasických zápřeží ČR, z.ú.

Soutěže klasických zápřeží jsou odlišné od sportovních vozatajských závodů. Klade se zde důraz na esteticku, eleganci, tradici a umění vozataje. Asociace chovatelů miniaturních koní společně s Národní pony společností by rády otevřely tento krásný svět i majitelům miniaturních koní a ostatních plemen pony. Proto je - za podpory Společnosti přátel klasických zápřeží - organizován tento seminář, de se účastnící dozví vše podstatné o těchto soutěžích.

Při soutěžích „tradičních zápřeží“ se nejedná o vozatajské závody jak je známe dnes. Jde o soutěže, kde se klade důraz hlavně na estetiku, eleganci, tradici a dovednosti vozataje a ovladatelnost koní. V České republice se v roce 2019 konala první mezinárodní soutěž, za účasti také spřežení pony.

Asociace chovatelů miniaturních koní spolu s Národní pony společností , za podpory společnosti přátel klasických zápřeží, by ráda, aby se těchto soutěží účastnili majitelé spřežení miniatirních koní a pony. Více zde: https://www.achmk.cz/products/serminar-klasicke-zapreze-s-milanem-novakem/