22.2.2020 - Reprodukční problematika u koní II.

Pořádá ACHMK za podpory NPS a jezdeckých potřeb Cavalletto.

Přednášející: paní Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

Témata semináře:

  • způsoby připouštění – výhody a nevýhody jednotlivých metod
  • připouštění rizikových klisen
  • kontrola a možnost ovlivnění rizikové gravidity

22.2.2020 - Klasické zápřeže s panem Milanem Novákem

Pořádá ACHMK za podpory NPS a jezdeckých potřeb Cavalletto.

Přednášející: pan Milan Novák, člen správní rady Společnosti přátel klasických zápřeží ČR, z.ú.

Soutěže klasických zápřeží jsou odlišné od sportovních vozatajských závodů. Klade se zde důraz na esteticku, eleganci, tradici a umění vozataje. Asociace chovatelů miniaturních koní společně s Národní pony společností by rády otevřely tento krásný svět i majitelům miniaturních koní a ostatních plemen pony. Proto je - za podpory Společnosti přátel klasických zápřeží - organizován tento seminář, de se účastnící dozví vše podstatné o těchto soutěžích.

Při soutěžích „tradičních zápřeží“ se nejedná o vozatajské závody jak je známe dnes. Jde o soutěže, kde se klade důraz hlavně na estetiku, eleganci, tradici a dovednosti vozataje a ovladatelnost koní. V České republice se v roce 2019 konala první mezinárodní soutěž, za účasti také spřežení pony.

Asociace chovatelů miniaturních koní spolu s Národní pony společností , za podpory společnosti přátel klasických zápřeží, by ráda, aby se těchto soutěží účastnili majitelé spřežení miniatirních koní a pony. Více zde: https://www.achmk.cz/products/serminar-klasicke-zapreze-s-milanem-novakem/