Open Ridden

Open Ridden je třída otevřená pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší. Věk jezdců není omezen, s výjimkou jezdců na hřebcích. Pro skupinu malých plemen musí být jezdec na hřebci minimálně dvanáctiletý, pro skupinu velkých plemen minimálně čtrnáctiletý.

Tato výstavní třída je určena pokročilým jezdcům, kteří jsou schopni koně předvést ve skupině ve všech chodech, jsou schopni si samostatně upravovat rozestupy a využít celý prostor výstavního kruhu. V individuálním předvedení je požadován i prodloužený cval.

Koně jsou předváděni v klasickém anglickém stylu, s anglickým sedlem, nauzděni uzdečkou s anglickým nánosníkem. V České Republice jsou prozatím povolena jen stihlová udidla, na rozdíl od Velké Británie, kde se tato třída jezdí většinou s pelhemem a dvěma otěžemi nebo s plnou uzdou. Pomocné otěže nejsou v této třídě povoleny. Jezdci mají korektní jezdecký oděv v anglickém stylu a nezbytnou součástí je přilba a jezdecké rukavice. V této třídě smí mít jezdec v ruce jezdecký bičík, nikoli však dlouhou drezúrní tušírku.

I zde je třeba, aby pony odpovídal exteriérem svému plemennému standardu, neboť se hodnotí i exteriér koně. V hodnocení hraje roli rovněž mechanika pohybu.

Open Ridden třídy mají i vlastní seriálovou soutěž - Open Ridden Šampionát.