Working Hunter Pony

Working Hunter Pony (WHP) třídy jsou SVT, které vycházejí z honebního ježdění. Součástí honebního ježdění je překonávání přírodních skoků, proto se WHP třídy skládají ze dvou fází. V první, skokové, fázi překonává dvojice určitý počet překážek, které by měly být „přírodního“ charakteru. Posuzovatel zde chce vidět ochotného a spolupracujícího koně / ponyho, který překonává překážky pozorně, ochotně, v živém, pravidelném a kontrolovaném tempu. Druhá fáze sestává z jezdecké části a předvedení na ruce. Posuzovatel zde hodnotí exteriér koně, mechaniku pohybu, jezdecký výkon a ovladatelnost. Důležitý je i celkový soulad trojice a dobrá kondice koně (nadváha je zde výrazným handicapem).

Working Hunter Pony - Training Stakes (WHP-TS)

Od roku 2019 je součástí pravidel NPS i třída WHP-TS. V této třídě není hodnocen exteriér koně. Jezdec absolvuje kurz skokové části, ve které se hodnotí styl koně a ovladatelnost a započítávají se body za překonání překážek. Bezprostředně po ukončení skokové fáze absolvuje jezdec druhou fázi (jezdeckou), ve které se hodnotí individuální prezentace a ovladatelnost.