Vážení zájemci o účast v šampionátech NPS. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli nevíme, zda bude v letošní sezoně umožněn příjezd zahraničních posuzovatelů do ČR, jsme nuceni v sezóně 2020 zrušit většinu seriálových soutěží NPS. V letošním roce bohužel nebude FRŠ, JRŠ, ORŠ a WHPŠ. Třídy FR, JR, OR a WHP budou na výstavách NPS vypisovány, ale jejich výsledky se nebudou započítávat do celoročního hodnocení. Věříme, že i přesto zachováte speciálním výstavním třídám přízeň a těšíme se na viděnou na výstavách NPS.

Generálním partnerem NPS First Ridden Šampionátu je společnost Provet Trade s.r.o., výrobce krmiv Provet

Generálním partnerem NPS Working Hunter Pony Šampionátu - Ceny Jízdárny Lhota je Jízdárna Lhota