prednaska Lhota 2023 mala

25.2.2023 - Vzděláváme se s NPS

Pořadatel: Národní pony společnost ve spolupráci s Jízdárnou Lhota

Část semináře bude věnována výstavním třídám na ruce a speciálním výstavním třídám. Probereme pravidla a praktické aspekty účasti na výstavách. 

Na tuto část bude navazovat přednáška týkající se výživy koní, ve které účastníkům paní Dr. Lenka Papešová, CSc. představí nejen současné poznatky ve výživě koní, ale bude se věnovat i kondici koně ve výstavním kruhu, welfare koně z hlediska krmení a zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Seminář proběhne na Jízdárně Lhota od 10:00. Na místě bude možné zakoupit oběd a občerstvení.

Školitelky: Výstavní třídy a SVT: Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová

                  Výživa koní: paní Dr. Lenka Papešová, CSc.

V průbehu semináře zazní i přednáška Ing. Michaely Pavlisové, která nám představí plemeno Connemara pony a jeho všestrannou využitelnost nejen ve sportu, ale i ve výstavních třídách na ruce a speciálních výstavních třídách.

Cena pro členy NPS: 300 Kč / osobu

Cena pro nečleny NPS: 600 Kč / osobu

Platbu prosím zašlete na účet NPS č. 2801331271/2010, variabilní symbol 250223.

Přihlášky zasílejte na e-mail prihlaska.vystava@seznam.cz společně s potvrzením o zaplacení. Do přihlášky prosím uveďte jména všech účastníků.