Pravidla Národní pony společnosti pro rok 2021

Připravili jsme pro Vás kompletní pravidla. Jejich součástí jsou pravidla pro výstavní třídy na ruce, pravidla pro speciální výstavní třídy, pravidla pro posuzovatele, pravidla pro sportovní soutěže a pravidla pro podání protestu a disciplinární řízení. 

Prosíme, čtěte pravidla pozorně, abychom na akcích předešli zbytečným nedorozuměním.

V pravidlech pro rok 2021 jsme ve sportovních soutěžích upřesnili pravidla vozatajského parkuru, a přidali jsme kategorii dětí do 12 let. Dále jsme přidali dvě vozatajské drezurní úlohy z dílny paní Ivety Lewingerové (za revizi děkujeme paní Michaele Pavlisové a panu Janu Jelínkovi).

Těmito pravidly se řídí akce pořádané NPS a akce, které mají odkaz na tyto pravidla uveden v propozicích.

 

Pravidla NPS 2021