NPS Lead Rein Pohár

Tento celorepublikový projekt je zaměřen na věkovou kategorii dětí od tří do devíti let. U dětí se snažíme rozvíjet nejen pohybové dovednosti, ale vedeme je i k zodpovědnosti za živého tvora, protože se pravidelně podílejí na péči o svého poníka. Tím, že dětem umožníme v raném věku startovat v těchto speciálních soutěžích, posilujeme také jejich psychiku, neboť se musí naučit vyrovnat se s trémou a konkurencí.

Snažíme se děti i jejich rodiče motivovat k aktivnímu způsobu trávení volného času, k vytvoření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě a tedy i ke zdravějšímu životnímu stylu.

Jízda na koni přispívá u dětí k všestrannému tělesnému rozvoji, posiluje schopnost soustředit se a rozvíjí i další důležité vlastnosti: houževnatost, trpělivost, smysl pro fair play, zodpovědnost apod.

Vážení zájemci o účast v šampionátech NPS. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli nevíme, zda bude v letošní sezoně umožněn příjezd zahraničních posuzovatelů do ČR, jsme nuceni v sezóně 2020 zrušit seriálovou soutěž Lead Rein pohár, jejímž generálním partnerem je společnost Sehnoutek a Synové, s.r.o. Třídy LR budou na výstavách NPS vypisovány, ale jejich výsledky se nebudou započítávat do celoročního hodnocení. Věříme, že i přesto zachováte speciálním výstavním třídám přízeň a těšíme se na viděnou na akcích NPS.